Hier onder kan je aankruisen voor welke categorie je wilt inschrijven. Je kan 1 team per aanmeldingsformulier aanmelden. Wil je meerdere teams inschrijven dan moet elke keer na het verzenden, een nieuwe team aanmelden.
  • Kosten voor dit toernooi is €30,- per team.
  • Na je aanmelding krijgt je een ontvangst bevestiging mail van ons.
  • Definitieve plaatsing wordt daarna medegedeeld in volgorde van binnenkomst want VOL=VOL!  Wie eerst komt eerst maalt.