Spelregels die van toepassing zijn voor Open Beachvolleybal Hoorn.

 

 • Er wordt op tijd gespeeld, waarbij gezamenlijk wordt gestart en geëindigd. Per speelronde wordt het startsein gegeven en het einde van de wedstrijd aangegeven.
 • Puntentelling: (Finalewedstrijden wordt tot 21 gespeeld) Je speelt 1 gewonnen set tot de 21 punten (met twee punten verschil). De set wordt gespeeld volgens het rally-point-systeem. Dit betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van de rally wordt toegekend.
 • Veldwissel: Na iedere 7 gespeelde punten wordt van speelhelft gewisseld.
 • Time-outs: Time-outs zijn niet toegestaan bij het Open Beachvolleybal Hoorn.
 • Spelerswissels: Spelerswissels zijn niet toegestaan bij de categorie 2 tegen 2. In de overige categorieën zijn spelerswissels wel toegestaan op bepaalde momenten: wissel van speelhelft na iedere 7 gespeelde punten en bij 'indraaien' op de serveerplaats.
 • Voetfouten: Er is geen middenlijn bij beachvolleybal. Een speler mag dus in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd!
 • Opslag: Als speler mag je serveren vanachter de gehele achterlijn. Je hebt één opslagpoging. Bij een foute service gaat het punt naar de tegenstander.
 • Schermen: Bij de service mag het zicht van de tegenpartij niet worden ontnomen door je medespeler(s). Dit wordt ook wel schermen genoemd.
 • Service via de netrand: Een service die het net raakt en in het veld van de tegenstander terechtkomt wordt goedgekeurd.
 • Service passing: De service mag door de tegenpartij bovenhands (zacht) gespeeld worden, mits deze bovenhands gespeelde bal als set-up voor de aanvaller wordt beoordeeld. Hard contact bovenhands is altijd toegestaan. Ook als deze hard gespeelde bovenhandse bal niet wordt beoordeeld als een set-up voor de aanvaller.
  Het is wenselijk dat deze regel, – evenals de overige techniekregels – in het bijzonder in de categorie 4x4 mixed, uiterst soepel wordt toegepast.
 • Set-up: een bal, welke de intentie heeft van een set-up, mag over het net worden gespeeld. Indien dit niet te beoordelen is volgt een dubbelfout. Internationaal mag de bal tijdens de set-up niet meer dan eenmaal roteren, maar wel dragend in een vloeiende beweging bovenhands worden gespeeld. Tijdens het Open Beachvolleybal Hoorn volgen we alleen het tweede gedeelte van deze spelregel. Bal mag dus wel roteren en mag ook dragend bovenhands worden gespeeld.
 • Aanval: de aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands, etc.). Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de ‘push- of duwtechniek’, waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Als uitzondering geldt een bovenhandse gespeelde bal met twee handen, waarbij de balbaan loodrecht op de schouders staat van de uitvoerder. Indien, door te veel beweging van de uitvoerder, niet vast te stellen is of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld.
  Blijf dus stil staan na uitvoering van deze bal, zodat scheidsrechter en tegenstander de stand van de schouders ten opzichte van de balbaan kunnen beoordelen.
 • Verdediging: alleen een hard geslagen bal mag ‘vies’ (langer of meervoudig contact) worden verdedigd. Een boogbal en een bal via netrand of blok mag niet als hard geslagen worden beoordeeld.
 • Blok: een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal twee maal worden gespeeld, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.
 • Contact met het net door speler: Als er contact wordt gemaakt door een speler met het net, gaat de service naar de tegenpartij.
 • Gebruik lichaam: De bal mag ieder deel van het lichaam raken
 • Aantal balaanrakingen in een rally: De bal mag driemaal door een ploeg worden gespeeld voordat deze over het net gaat.

  Veldgrootte
  Alle categorieën: 8 x 16 meter

  Nethoogte
  Heren 2.43 meter; dames 2.24 meter

 

Waar het reglement geen uitsluitsel geeft, neemt de wedstrijdleiding of het secretariaat een beslissing.